Co mówią nam wyniki badań?
Czyli jak interpretować wyniki badania krwi
Morfologia  |  Biochemia - enzymy  |  Biochemia - lipidy  |  Indeks

Każdy z nas od czasu do czasu udaje się na badanie krwi. Po odebraniu wyników z laboratorium analitycznego, istotna staje się prawidłowa interpretacja wyników badań. Krew to niezwykle skomplikowana tkanka, złożona z krwinek zawieszonych w płynie: osoczu. Osocze zawiera setki różnorodnych substancji, których stężenia powinny mieścić się w pewnych granicach. Obecnie laboratoria analityczne wykonują, na krwi, setki różnych testów i oznaczeń, pomagających lekarzom w postawieniu odpowiedniej diagnozy. Na tej stronie znajdują się informacje mogące pomóc pacjentowi w zrozumieniu otrzymanych wyników oraz decyzji podejmowanych przez jego lekarza. Informacje zamieszczono w działach wymienionych obok. Należy podkreślić, że treści zamieszczone na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie należy ich wykorzystywać do samodzielnego stawiania diagnozy. Strona nie ma na celu zastąpienia konsultacji lekarskiej, która jest najważniejszym elementem w procesie diagnozy.
Na stronie podano typowe zakresy prawidłowych wartości badanych parametrów, jednakże różne laboratoria analityczne mogą podawać nieco odmienne normy (w zależności od stosowanej techniki i aparatury). Z tego względu zawsze należy zwracać uwagę na normy podawane w konkretnym laboratorium. Podane tu wartości referencyjne są typowe dla osób dorosłych, u dzieci wiele parametrów może mieć odmienne wartości. Aby prawidłowo interpretować wynik badania krwi należy pamiętać, że pojedynczy wynik nieznacznie przekraczający normę, sam w sobie, nie oznacza istnienia choroby. Normy są wyznaczane w oparciu o analizy statystyczne. Są to takie zakresy wartości, w których mieści się 95% zdrowych ludzi. Oznacza to, że u co dwudziestego, zupełnie zdrowego człowieka może pojawić się wynik odbiegający od normy. Z tego względu wyniki badania krwi powinny być interpretowane w kontekście objawów klinicznych oraz ewentualnych innych rodzajów badań. Podstawowym warunkiem otrzymania wiarygodnych wyników jest pobranie krwi, gdy pacjent jest na czczo, mniej więcej 12 godzin od ostatniego posiłku. Pobranie powinno mieć miejsce w warunkach spoczynkowych. Intensywny wysiłek fizyczny, bezpośrednio przed pobraniem krwi, może mieć wpływ na wiele parametrów.
Wszystkie teksty zamieszczone na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej oraz nie mogą być podstawą do podjęcia lub zaniechania określonej terapii, badań itp.
Copyright © 2012 Co mówią nam wyniki badań? All Rights Reserved.