Co mówią nam wyniki badań?
Czyli jak interpretować wyniki badania krwi
Strona główna  |  Morfologia  |  Enzymy  |  Lipidy  |  Indeks
Erytrocyty  |  Trombocyty

Leukocyty

Orientacyjne wartości prawidłowe
 Liczba leukocytów
WBC
4000 - 10 000 /mm3
Krwinki białe - leukocyty - odpowiedzialne są za zwalczanie infekcji, reakcje immunologiczne, eliminację z organizmu ciał obcych oraz reakcje zapalne. We krwi, w warunkach prawidłowych, znaleźć można 5 typów leukocytów różniących się wyglądem i właściwościami: neutrofile, eozynofile, bazofile, limfocyty i monocyty. Neutrofile pałeczkowate to młodociana postać tych komórek. Postać dojrzała ma jądro komórkowe podzielone na kilka segmentów.

Leukogram - zakresy prawidłowych wartości:
         
Wartości
prawidłowe
Granulocyty obojętnochłonne (neutrofile) pałeczkowate
BAND

1 - 5 %
Granulocyty obojętnochłonne (neutrofile) segmentowane
SEG
40 - 70 %
Granulocyty kwasochłonne - eozynofile
EOS
1 - 3 %
Granulocyty zasadochłonne - bazofile
BASO
0 - 1 %
Limfocyty
LYMPH
20 - 45 %
Monocyty
MONO
3 - 8 %
Należy pamiętać, że w poszczególnych laboratoriach mogą obowiązywać normy znacznie odbiegające od powyższych
 Gdy wynik odbiega od normy
1) Odchylenia od prawidłowej liczby leukocytów:
  
  + Leukocytoza - wzrost liczby leukocytów. Może mieć miejsce w zdrowym organizmie np. po wysiłku fizycznym, posiłku, w warunkach stresu lub w czasie ciąży. Może też być wynikiem choroby. Najczęściej leukocytozę wywołują zakażenia (bakteryjne, grzybicze, rzadziej wirusowe), obecność pasożytów, stany zapalne, choroby nowotworowe (w tym białaczki i chłoniaki). W procesie diagnozowania istotne jest wykonanie leukogramu, określającemu procentowy udział poszczególnych rodzajów leukocytów. 

 
+ Leukopenia - spadek liczby leukocytów. Może być spowodowana uszkodzeniem szpiku kostnego (gdzie wytwarzane są krwinki) przez substancje chemiczne (m. in. przez niektóre leki) lub promieniowanie. Czasami występuje jako skutek ciężkiej infekcji.

2) Odchylenia od prawidłowej liczby granulocytów:
      
 + Neutrofilia – wzrost liczby granulocytów obojętnochłonnych powyżej normy (8000/mm3). Istnieje bardzo wiele czynników mogących wywołać neutrofilię. Może mieć ona miejsce w przebiegu zakażeń rozmaitymi patogenami (bakterie, grzyby, pierwotniaki, pasożyty, niektóre wirusy), chorób nowotworowych (w tym białaczki i chłoniaki), procesów zapalnych, na skutek uszkodzenia tkanek (np. zawał serca, oparzenia). Może też wystąpić po zastosowaniu niektórych leków (np. kortykosteroidy, lit, adrenalina), a także po elektrowstrząsach. Inne możliwe przyczyny to: krwotoki, zawałach, niektóre choroby metaboliczne, palenie tytoniu oraz (ciąża) trzeci trymestr.


 + Obniżenie liczby neutrofilów - może być spowodowane stosowaniem niektórych leków (m. in. chemioterapeutyków), brakiem witaminy B12, kwasu foliowego i żelaza. Może czasem wystąpić w przebiegu ciężkich infekcji.
      

 + Eozynofilia – wzrost liczby granulocytów kwasochłonnych >700/mm3). Ma miejsce w wyniku zakażenia pasożytami (włośnie, malaria, glista, tęgoryjec, tasiemiec bąblowcowy). Może się pojawiać w wyniku zażywania niektórych leków (penicyliny, fenotiazyna, streptomycyna, kwas p-aminosalicylowy) oraz w przebiegu różnorodnych chorób: płonica, nowotwory, astma (oraz inne choroby o podłożu alergicznym - atopowe zapalenie skóry, katar sienny,), białaczki i wiele innych schorzeń.
    
 + Eozynopenia - obniżenie liczby eozynofilów. Może wystąpić w warunkach silnego stresu, prowadzącego do wzmożonego wydzielania kortyzonu przez nadnercza, lub przy stosowaniu leków z glikokortykosterydami. Może też być skutkiem niektórych chorób np. duru brzusznego czy czerwonki,

 
+ Bazofilia – wzrost liczby bazofilów >150/mm3. Może wystąpić przy niektórych nowotworach (w tym nowotworach krwi), chorobie Crohna (zapalenie jelita grubego), gruźlicy, stanach alergicznych.

3) Odchylenia od prawidłowej liczby monocytów:


 + Monocytoza - wzrost liczby monocytów we krwi >1000/mm3. Pojawia się w wyniku infekcji (bakteriami, wirusami, pierwotniakami), w wyniku nowotworów krwi, marskości wątroby, w przebiegu choroby Crohna, kiły, gruźlicy itp.

 + Spadek liczby monocytów - może mieć miejsce w wyniku stosowania glikokortykosterydów, czasem na skutek ciężkiej infekcji.
   
4) Odchylenia od prawidłowej liczby limfocytów:
        
 + Limfocytoza - wzrost liczby limfocytów. Może być wynikiem infekcji bakteryjnych (m. in. kiła, gruźlica) i wirusowych (m. in. wirusowe zapalenie wątroby, cytomegalia, zapalenie płuc, różyczka). Może być też pojawiać się przy białaczkach i chłoniakach.

 
+ Limfopenia - niedobór limfocytów. Może wystąpić w warunkach silnego stresu, prowadzącego do wzmożonego wydzielania kortyzonu przez nadnercza, lub przy stosowaniu leków z glikokortykosterydami.Może też być wynikiem niektórych chorób np. choroba Hodgkina.


Wszystkie stronie zamieszczone na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej oraz nie mogą być podstawą do podjęcia lub zaniechania określonej terapii, badań itp.
Copyright © 2012 Co mówią nam wyniki badań? All Rights Reserved.