Co mówią nam wyniki badań?
Czyli jak interpretować wyniki badania krwi
Strona główna  |  Morfologia  |  Enzymy  |  Lipidy  |  Indeks
Aminotransferazy  |  ALP  |  GGTP  |  Kinaza kreatynowa  |  Enzymy trzustki

Dehydrogenaza mleczanowa
Należy pamiętać, że w poszczególnych laboratoriach mogą obowiązywać  normy znacznie odbiegające od poniższych
Orientacyjne wartości prawidłowe
Dehydrogenaza mleczanowa
LDH
110 - 210 U/l
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) - enzym ten występuje we wszystkich rodzajach komórek. Najwięcej jest go w komórkach odznaczających się szybką przemianą materii: wątroby, serca, mięśni szkieletowych, mózgu, nerek, płuc. Jest także obecny w erytrocytach, leukocytach i płytkach krwi. Istnieje 5 odmian LDH - izoenzymów. W komórkach wątroby i mięśni szkieletowych dominują izoenzymy LDH5 i LDH4, natomiast w sercu i erytrocytach najwięcej jest LDH1 i LDH2. Jeżeli komórki, zawierające LDH, ulegną uszkodzeniu, enzym wydostaje się z nich i rośnie jego ilość w surowicy. Oznaczenie ilości poszczególnych izoenzymów umożliwia określenie, w którym z narządów doszło do uszkodzenia komórek. W surowicy zdrowych ludzi najwięcej jest izoenzymu LDH2.  
 Gdy wynik odbiega od normy
Podwyższona aktywność LDH w surowicy może być wynikiem wielu różnych schorzeń, obejmujących rozmaite narządy:
  
- Choroby wątroby: ostre zapalenie wątroby, niedokrwienie wątroby (które może być wynikiem zatoru lub zakrzepu w żyle wrotnej lub tętnicy wątrobowej), uszkodzenie wątroby przez leki i toksyny (również przez alkohol), nowotwory (zarówno pierwotne nowotwory wątroby jak i przerzuty do tego narządu).

- Choroby serca - do znacznego wzrostu aktywności LDH w surowicy prowadzi zawał serca. Wzrost ilości enzymu jest wykrywalny stosunkowo późno - mniej więcej dobę po zawale. W wyniku zawału wzrasta także aktywność AspAT. Jednakże największe znaczenie diagnostyczne, w przypadku zawału, ma wzrost stężenia troponiny I oraz T, mioglobiny i CK-MB. Pewien wzrost aktywności LDH może być obserwowany w przypadku stanu zapalnego mięśnia sercowego.
  
- Choroby krwi - bardzo duży wzrost aktywności LDH w surowicy może wystąpić w przebiegu niedokrwistości hemolitycznej. W tym przypadku duże ilości enzymu są uwalniane na skutek przyspieszonej degradacji erytrocytów. Ilość enzymu wzrasta również w przebiegu niedokrwistości megaloblastycznej (złośliwej; wywołanej np. niedoborem kwasu foliowego lub witaminy B12).
   
- Nowotwory - w tym białaczki, chłoniaki, nowotwory płuc.
  
Choroby mięśni szkieletowych - dystrofie, miopatie, stany zapalne.  
  
Zawał płuca - spowodowany zablokowaniem przepływu krwi przez naczynia płuc. Zazwyczaj spowodowany jest przez skrzepy krwi.


Wszystkie teksty zamieszczone na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej oraz nie mogą być podstawą do podjęcia lub zaniechania określonej terapii, badań itp. 
Copyright © 2012 Co mówią nam wyniki badań? All Rights Reserved.