Co mówią nam wyniki badań?
Czyli jak interpretować wyniki badania krwi
Strona główna  |  Morfologia  |  Enzymy  |  Lipidy  |  Indeks
Aminotransferazy  |  ALP  |  LDH  |  Kinaza kreatynowa  |  Enzymy trzustki

GGTP

Gamma-glutamylotransferaza (GGTP, GGT) - enzym ten występuje w największej ilości w wątrobie, trzustce, nerkach i jelicie. Jest zlokalizowany w błonie komórkowej (jest w niej osadzony od strony zewnętrznej), a jego ilość w komórkach może zwiększać się pod wpływem różnych leków (fenytoina, karbamazepina, barbiturany, estrogeny) oraz alkoholu (zwłaszcza spożywanego regularnie). Pod wpływem wymienionych substancji może wzrastać ilość GGTP uwalniającej się z komórek do krwi. Czasami aktywność GGTP we krwi może wzrastać bez uchwytnej przyczyny. Najczęściej źródłem zwiększonej ilości tego enzymu we krwi jest wątroba. W odróżnieniu od ALP, ilość GGTP w surowicy nie wzrasta podczas chorób kości czy też dorastania. Dlatego gdy aktywność GGTP jest w normie, natomiast ALP jest podwyższona to można przypuszczać, że źródłem podwyższonej ALP są kości.

Orientacyjne wartości prawidłowe
Gamma-glutamylotransferaza GGTP
GGT
Kobiety: 5 - 29 U/l
Mężczyźni: 5 - 38 U/l
Należy pamiętać, że w poszczególnych laboratoriach mogą obowiązywać normy znacznie odbiegające od powyższych

 Gdy wynik odbiega od normy
Należy podkreślić, że zakresy prawidłowych wartości dla GGTP podawane przez różne laboratoria i różne źródła literaturowe mogą różnić się bardzo znacznie - nawet kilkukrotnie. Z tego względu należy własny wynik badania porównywać z normami laboratorium, które badanie wykonało.

Zwiększony ponad normę poziom GGTP w surowicy obserwuje się podczas schorzeń różnych narządów: wątroby, nerek, płuc (choroby obturacyjne) i trzustki.
   
1) Choroby wątroby -  do wzrostu aktywności GGTP może prowadzić szerokie spektrum schorzeń wątroby. Należą do nich:
   
- Alkoholowa choroba wątroby - Wzrost GGTP wysuwa się tu na pierwszy plan (może przekraczać nawet >10 razy górną granicę normy). 
     
- Zablokowanie wydzielania lub przepływu żółci (cholestaza). Również w tym przypadku wzrost aktywności GGTP dominuje wśród zmian biochemicznych (szczególnie przy cholestazie zewnątrzwątrobowej) i może nawet ponad 10 razy przekraczać normę. Żółć produkowana przez komórki wątroby przepływa najpierw do pęcherzyka żółciowego, a następnie do jelita. Zablokowanie jej przepływu (lub wydzielania przez komórki) może mieć różnorodne przyczyny: kamica przewodu żółciowego, marskość żółciowa wątroby, stosowanie niektórych leków, nowotwory, torbiele, infekcje (w tym infekcje wirusami zapalenia wątroby oraz sepsa).  Typowym objawem cholestazy jest znaczne podwyższenie we krwi aktywności ALP, a także stężenia bilirubiny.  

- Niealkoholowe stłuszczenie wątroby - w tym przypadku zazwyczaj wzrosty GGTP są względnie łagodne (2-3 razy ponad górną granicę normy). Najbardziej zagrożone są osoby z otyłością, cukrzycą typu 2, hiperlipidemią. Może prowadzić do zwłóknienia i marskości wątroby.
       
- Wirusowe zapalenie wątroby - najczęściej wywoływane jest ono przez wirusy: HAV, HBV, HCV. Ilość GGTP w surowicy może wzrastać podczas zapalenia wątroby. Jednakże dla ostrego zapalenia wątroby typowe są przede wszystkim duże wzrosty aktywności aminotransferaz.
   
- Marskość wątroby - obok zwiększonej aktywności GGTP marskość przejawiać się może zwiększonym stężeniem amoniaku, bilirubiny, ALP, wydłużonym czasem protrombinowym i zmniejszonym stężeniem albumin. Warto pamiętać, że w przypadku marskości aktywność aminotransferaz często mieści się w granicach normy. 
  
- Nowotwory wątroby - mogą powodować znaczny (kilkanaście razy ponad górną granicę normy) wzrost aktywności GGTP. Wzrost aktywności GGTP w surowicy mogą powodować zarówno pierwotne nowotwory wątroby, jak i przerzuty do tego narządu z guzów zlokalizowanych w innych miejscach.
    
  
2) Choroby trzustki:
    
- Zapalenie trzustki
  
- Nowotwór trzustki

3) Indukcja przez leki i alkohol etylowy - wiele leków może powodować wzrost aktywności GGTP w surowicy, nawet przy braku oznak oznak uszkodzenia któregoś z narządów. Należą do nich m.in: fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, warfaryna, estrogeny. Podobne działanie może wywierać alkohol.


Wszystkie teksty zamieszczone na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej oraz nie mogą być podstawą do podjęcia lub zaniechania określonej terapii, badań itp. 
Copyright © 2012 Co mówią nam wyniki badań? All Rights Reserved.