Co mówią nam wyniki badań?
Czyli jak interpretować wyniki badania krwi
Strona główna  |  Morfologia  |  Enzymy  |  Lipidy  |  Indeks
Leukocyty  |  Trombocyty

Krwinki czerwone - erytrocyty

Funkcja erytrocytów: zawierają czerwony barwnik - hemoglobinę, transportują tlen z płuc do tkanek oraz dwutlenek węgla w kierunku odwrotnym.

Podstawowe parametry związane z erytrocytami:
Orientacyjne wartości prawidłowe
RBC - liczba erytrocytów
 - kobiety:
    3 500 000 - 5 200 000 /mm
3
 - mężczyźni:
    3 900 000 - 5 700 000 /mm
3
HGB - Hemoglobina  - kobiety: 11 - 15 g/dl
 - mężczyźni: 12 - 17 g/dl
   (dl - decylitr = 0,1 litra)
HCT – Hematokryt
Określa jaką część objętości krwi stanowią krwinki czerwone. Jest wyrażony w procentach
 - kobiety: 37 - 47 %
 - mężczyźni 40 - 54 %
MCV - średnia objętość krwinki czerwonej    80 - 96 fl (μm3)
MCH - średnia zawartość hemoglobiny w erytrocycie    27 - 34 pg
MCHC - średnie stężenie hemoglobiny w erytrocycie    33 - 36 g/dl
RDW - rozpiętość rozkładu objętości erytrocytów
Oznacza jak bardzo zróżnicowane są rozmiary krwinek czerwonych
   11,5 - 14,5 % 
Należy pamiętać, że w poszczególnych laboratoriach mogą obowiązywać normy znacznie odbiegające od powyższych
 Gdy wynik odbiega od normy
1) Liczba erytrocytów, hematokryt i stężenie hemoglobiny we krwi to parametry silnie ze sobą powiązane. Ich obniżenie poniżej normy świadczy o niedokrwistości (anemii). Istnieje kilka rodzajów niedokrwistości:

- Niedokrwistość wywołana brakiem żelaza - występuje najczęściej. Typowym zjawiskiem jest tu zmniejszenie rozmiaru erytrocytów (zmniejszenie MCV). Ten rodzaj anemii charakteryzuje się także: obniżonym wskaźnikiem MCH, niewielką liczbą retikulocytów (niedojrzałych czerwonych krwinek), niskim stężeniem żelaza w surowicy, dużym stężeniem transferyny (białko transportujące żelazo) i niskim stężeniem białka ferrytyny. Przyczyny niedoboru żelaza mogą być bardzo różnorodne: niedostateczna jego ilość w diecie, różne choroby powodujące albo osłabione wchłanianie żelaza w jelitach albo nadmierną jego utratę z organizmu. Do niedoboru prowadzić może także zwiększone zapotrzebowanie organizmu na ten pierwiastek, mające miejsce podczas ciąży lub szybkiego wzrostu.

- Niedokrwistość megaloblastyczna - najczęściej jest wywołana niedoborem witaminy B12 lub kwasu foliowego. W tym typie niedokrwistości zwykle dochodzi do nadmiernego powiększenia erytrocytów (wzrost wartości MCV ponad normę). Stężenie żelaza w surowicy może być podwyższone. Niedobór wymienionych witamin może być spowodowany zarówno zbyt małą zawartością w pożywieniu, jak i schorzeniami prowadzącymi do osłabionego ich wchłaniania w jelicie. Występuje raczej rzadko.

- Niedokrwistość hemolityczna - jest spowodowana przyspieszonym niszczeniem erytrocytów. Prawidłowy czas życia krwinki czerwonej wynosi ok. 120 dni. Niedokrwistość hemolityczna rozwija się gdy ulegnie on skróceniu (i ma miejsce przyspieszona degradacja erytrocytów). Ten rodzaj anemii charakteryzuje się: znacznie zwiększoną liczbą retikulocytów (niedojrzałych erytrocytów), podwyższonym stężeniem bilirubiny, wysokim stężeniem żelaza w surowicy. Kolor moczu może być ciemnobrunatny. Istnieje wiele różnorodnych czynników mogących wywołać ten rodzaj anemii. Mogą to być wrodzone defekty genetyczne, choroby autoimmunologiczne, rozmaite toksyny oraz infekcje.

- Niedokrwistość aplastyczna - rzadko występujący rodzaj anemii, polegający na zahamowaniu wytwarzania wszystkich rodzajów krwinek w szpiku kostnym. Charakteryzuje się zmniejszoną liczbą erytrocytów, leukocytów i trombocytów, stężenie żelaza w surowicy może być podwyższone. Może być wywołana różnorodnymi czynnikami: niektóre leki, toksyny, infekcje, promieniowanie. Może pojawiać się w przebiegu niektórych chorób (w tym autoimmunologicznych).

- Niedokrwistość może rozwinąć się także w następstwie znacznego krwotoku lub na podłożu rozmaitych przewlekłych schorzeń.

2) Zwiększenie liczby erytrocytów (nadkrwistość) - może występować u ludzi przebywających wysoko w górach, a także w przebiegu niektórych schorzeń.

Wszystkie teksty zamieszczone na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej oraz nie mogą być podstawą do podjęcia lub zaniechania określonej terapii, badań itp. 
Copyright © 2012 Co mówią nam wyniki badań? All Rights Reserved.